Safety Culture

Van VCA naar Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder

De veiligheidsladder, tegenwoordig Safety Culture Ladder genoemd,  is ontwikkeld door ProRail en als eerste uitgezet in de railsector waarbij bijvoorbeeld de grote spooraannemers en ingenieursbureaus door gunningsvoordelen gestimuleerd zijn om a) te kiezen voor certificatie tegen de VHL  en b) snel naar een hoge laddertrede te groeien.

De ladder kent een vijftal treden die iets zeggen over de veiligheidscultuur en –bewustzijn:

 

Het ultieme doel is het verminderen van het aantal incidenten door gedragsbeïnvloeding. Het zijn immers mensen die veelal besluiten om technische en / of organisatorische afspraken en richtlijnen niet na te komen. Dit gebeurt deels uit onwetendheid en deels uit een verkeerd winstbejag (sneller klaar, niet zeuren ivm komend functioneringsgesprek, ze vinden me waarschijnlijk een zeur etc. ).

Door te groeien naar hogere trede-niveaus zal veiligheid steeds prominenter en dominanter aanwezig moeten zijn in alle aspecten van de bedrijfsvoering en in het gedrag van medewerkers en onderaannemers zichtbaarder moeten worden. Het resultaat: een dalende trend in ongevallen en incidenten. 

De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. De SCL wil dus het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen stimuleren. Het ultieme doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. 

Per 1 juli 2016 heeft ProRail het beheer van de veiligheidsladder overgedragen aan het NEN en inmiddels hebben ook een toenemend aantal partijen buiten de Railinfra gekozen voor certificatie tegen de SCL. Dit omdat naast Tennet ook de grote spelers in de bouwnijverheid dit aan toeleveranciers (gefaseerd) op gaan leggen. De huidige deadline die door Governance Code / Veiligheid in Aanbestedingen wordt genoemd is 1 januari 2022. Of dit realistisch is valt nog te bezien gezien de krapte aan auditoren en het feit dat veel bedrijven toch wel schrikken bij de eerste audit resultaten.

In ieder geval hebben deze ontwikkeling geleid tot een breder pakket aan certificatie vormen. Een organisatie kan zich laten certificeren volgens:

  • de SCL Original. Dit betekent elk jaar een volledig audit
  • SCL: dit houdt in dat het eerste jaar een volledige audit en dan de twee jaren erna elk jaar een audit die 40% van de norm betreft. 

Daarnaast kent men een SCL Light Statement en een Approved Self Assessment. Meer informatie is hier te vinden. Ons advies? Stem vooral goed af met de klanten / opdrachtgevers en kijk naar de volwassenheid van de eigen organisatie. Want externe ogen dwingen vaak meer en voor de SCL geldt: In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. 

Onvoldoende inspanningen of denken dat je er al bent en even gas terug kunt nemen hebben inmiddels al in meerdere gevallen geresulteerd in het terugzakken op trede niveau (zelfs van trede 4 terug naar 2!) of het niet behouden van het certificaat. En in die gevallen moet er eerst een periode van 6 maanden gewerkt worden aan verbeteringen voordat het toegestaan is om opnieuw te laten auditeren.