Safety Culture

Van VCA naar Safety Culture Ladder

Hearts & Minds

Dit begrip wordt in Nederland door de meesten gelinkt aan de petrochemie sector, en dan met name Shell. Velen zullen deze partij als ontstaansbron duiden en daar dan ook de jaren '60 van de vorige eeuw aan koppelen. Maar er zijn ook partijen die dit algemene begrip harten & gedachten / hearts & minds hebben "doorontwikkeld" en daar het trademark tekentje achter hebben gezet. 

Feit is dat aan deze filosofie een behoorlijke wetenschappelijke basis heeft, en het in de loop der jaren is doorontwikkeld, verfijnd, geaccentueerd en meer. 

Op deze site willen we u alleen kennis laten maken met de filosofie waarbij wij niet pretenderen die (door)ontwikkeld of geaccentueerd te hebben. Bij het schrijven van deze webtekst is van diverse bronnen gebruik gemaakt. 

Hearts & Minds kan gebruikt worden als instrument om de status van de veiligheidscultuur te meten. Net als bij de NOSACQ50 wordt dat gedaan door vragenlijsten uit te zetten onder de medewerkers.

De medewerkers worden bevraagd naar hoe zij de organisatie ervaren. Deze ervaringen worden teruggebracht naar 5 niveaus:

 1. Pathologisch:  Veiligheid is een kostenpost, we doen er alles aan om de arbeidsinspectie en andere inspectiediensten buiten de deur te  houden. 
 2. Reactief: we reageren op ongevallen maar kijken niet altijd naar basisoorzaken om herhaling te voorkomen.
 3. Berekenend: we hebben een arbomanagementsysteem met een herkenbare Plan - Do - Check - Act cyclus
 4. Proactief: we houden van te voren rekening met risico's en zijn voorbereid op diverse scenario's
 5. Generatief: Veiligheid en gezondheid staat boven alles. We werken veilig of we beginnen er (nog) niet aan voordat de gevaren zijn weggenomen. Hierbij heeft elke medewerker op elk niveau mandaat en geeft deze input voor maatregelen. 


In de vragenlijsten worden uiteindelijk 18 thema's bevraagd:

 1. Communicatie
 2. Leiderschap
 3. Waardering / beloning
 4. Oorzaak ongevallen
 5. Balans veiligheid / financiën 
 6. (onder)Aannemers
 7. Competentie & training
 8. Afdeling V&G
 9. Werkplanning 
 10. Veiligheidstechnieken / - middelen
 11. Doelen en procedures
 12. Meldingen, onderzoek en analyse
 13. Rapporteren gevaarlijke situaties
 14. Acties na ongeval
 15. Controle op veiligheid
 16. Vergaderingen
 17. Audits
 18. Benchmarking van trends en statistieken.


Uiteindelijk geeft deze werkwijze inzicht in hoe medewerkers het gedrag en de cultuur ervaren. 

Leuk om te weten: ook TNO heeft een interessante vragenlijst om eens te gebruiken om een eerste beeld te krijgen.

https://www.arboportaal.nl/binaries/arboportaal/documenten/brochure/2014/07/01/enquete-veiligheidsbewustzijn/enqute-veiligheidsbewustzijn.pdf