Safety Culture

Van VCA naar Safety Culture Ladder

Resilience Game

Wanneer je op een andere manier met een team in gesprek wilt over Veiligheid & Gezondheid, interactie, groepsdynamiek en weerbaarheid & veerkracht (resilitience) dan is het spelen van een Resilience Game een leuk alternatief. 

In deze simulatie wordt een situatie geëscaleerd en moeten de deelnemers aan het spel grip krijgen op de mate van onzekerheid en tijdsdruk. Daarbij spelen zij mee in een bepaalde rol. 


De simulatie wordt gespeeld in 5 rondes en na elke ronde maakt de groep onder leiding van de trainer, die spelleider is, inzichtelijk wat men

• heeft gedaan op gebied van het ondernemen van acties die hebben geresulteerd in het afnemen van de onzekerheid

• welke persoonlijke kwaliteiten er zijn ingebracht

• welke organisatiekwaliteiten er zijn aangewend

• met welke mentale valkuilen men te maken heeft gekregen

Door actief te reflecteren worden een aantal zaken op een interactieve manier besproken en krijgt men inzicht in gedrag, reacties en de handvatten om grip te krijgen.

Het spel is door het RIVM ontwikkeld op basis van honderden uren wetenschappelijk onderzoek en testen van spelvormen. De spelleiders / trainers zijn allen speciaal opgeleid en gecertificeerd. Tiemen van der Worp is zo'n gecertificeerd trainer. 

Een spel duurt ongeveer een dagdeel en kan gespeeld worden met groepen van 5 -10 personen.