Safety Culture

Van VCA naar Safety Culture Ladder

Over ons

Hoewel het logo op deze site verwijst naar NIOHS Services, het bedrijf van Tiemen van der Worp is dat niet het complete plaatje. Er zijn namelijk diverse experts betrokken die al jarenlang intensief met elkaar samenwerken:

 • het uitvoeren van gezamenlijke opdrachten
 • delen van meetapparatuur en modellen
 • delen van kennis door periodieke bijeenkomsten (zowel ICT voor kerndeskundigen als algemene bijscholing)
 • vervanging bij ziekte
 • sparringspartner
 • wederzijdse inhuur

Deze experts hebben inmiddels de nodige trainingen gevolgd en ervaring opgebouwd op het gebied van veiligheidsbewustzijn en -cultuur in het algemeen en de Safety Culture Ladder in het bijzonder. Daarbij hebben zij ook de nodige auditervaring en -diploma's.

Het informele samenwerkingsverband bestaat uit:

 1. Rob Prummel:  HVK
 2. Michiel ter Bekke: gecertificeerd HVK
 3. Kees van Elzelingen: MVK en lead auditor ISO 9001 / VCA / SCL
 4. Xander ten Dolle: gecertificeerd HVK
 5. Eric van der Horst: HVK en Arbeidshygiënist 
 6. Patrick Wouters: MVK, HVK io en middelbaar arbeidshygiënist
 7. Fleur van der Worp: 3e jaars student Gezondheidswetenschappen en HVK io (en inderdaad dochter van....)
 8. Marc Penning: MVK
 9. Tiemen van der Worp: gecertificeerd HVK, adviseur ergonomie, lead auditor ISO 9001 / VCA / ISO 45001 / Werkplekbeveiliging RailInfra / SCL en gecertificeerd trainer Resilience Game


Daarnaast wordt er ook samengewerkt met Prevent uit Leuven (B). Dit is een van de toonaangevende opleiders en kennisinstituten uit België dat nauw samenwerkt met de KU Leuven en VU Brussel. Prevent is ook in Nederland actief op het gebied van opleidingen en advies, ook op het gebied van veiligheidscultuur trajecten (ook wel preventiecultuur genoemd) waarbij de vermelde personen ook ingezet (kunnen) worden. 

In al onze samenwerkingen en dwarsverbanden zijn de volgende missie en visie te herkennen:


Missie: Wij willen een structurele en positieve bijdrage leveren aan preventie door het beheersen van risico’s in alle geledingen van organisaties en het verbeteren van de kwaliteit van producten en dienstverlening. Hierdoor leveren wij een bijdrage aan de continuiteit van organisaties en de (arbeids)veiligheid van medewerkers en derden alsmede het milieu.

Visie: Wij streven naar langdurige relaties met onze klanten, medewerkers, samenwerkingspartners en kritische leveranciers. Ons doen en laten is gebaseerd op een aantal heldere basisprincipes:

 • ethisch verantwoord gedrag
 • integriteit
 • loyaliteit
 • transparantie,ontwikkelings- en innovatiegericht
 • discretie en betrouwbaarheid.

Bij ons handelen richten wij ons op het belang van onze klant. Onze klant is belangrijk en heeft recht op een zo goed mogelijke dienstverlening die recht doet aan de stand van de techniek en/of wetenschappelijke inzichten.

Om dit te realiseren streven wij naar continue professionele ontwikkeling van onze medewerkers en samenwerkingspartners en een goede samenwerking en afstemming met leveranciers van diensten of producten die direct een invloed kunnen hebben op de kwaliteit van onze dienstverlening.Beheerder website: 

Tiemen van der Worp LLM BBA - tiemen@novainvicta.nl