Safety Culture

Van VCA naar Safety Culture Ladder

Klanten casus: AlertOn 

AlertOn BV is als specialist sterk in het ontzorgen van klanten op het gebied van Infrasupport, project solutions, QHSE en railsafety.

AlertOn heeft al bij het ontwikkelen van het bedrijfsplan zich gerealiseerd dat, gezien de erkenningen van ProRail / RailAlert die nodig zijn de railgebonden activiteiten, een sterke focus op Veiligheid & Gezondheid van essentieel belang is.

Dit is dan ook vanaf de start een van de belangrijkste strategische aspecten geweest. In dit artikel geeft AlertOn, en dan met name directeur Morad Hadi en adviseur Tiemen van der Worp, een kijkje in de keuken hoe ze dat hebben aangepakt.

Als personeelsteller levert AlertOn gekwalificeerde medewerkers die zorgen voor een veilige werkplek bij nieuwbouw en onderhoud aan de railinfra. ProRail eist hierbij dat zo’n organisatie beschikt over:

• tenminste 5 veiligheidsfunctionarissen;

• een eigen middelbaar veiligheidskundige;

• een gecertificeerd managementsysteem volgens ISO 9001 / Erkenningsregeling Werkplekbeveiliging;

• binnen een jaar na start van de activiteiten een certificaat SCL Original op trede 4.

Zonder deze zaken geen erkenning van ProRail en geen werk in de sector waar de oprichter van AlertOn Morad Hadi al jarenlang werkt in diverse veiligheidsfuncties.

Dit heeft dan ook geresulteerd in een goede voorbereiding en de nodige stappen om trede 4 Safety Culture Ladder te realiseren:

1. Bij de werving en selectie van de medewerkers is al beoordeeld hoe zij “veiligheid” beleven. Daarbij is gesproken over de 5 veiligheidsregels van het bedrijf, de wederzijdse ambities en de ervaringen die men heeft.

2. Toen het basisteam geformeerd was is samen met hen het Resilience Game gespeeld onder leiding van Tiemen van der Worp. Dit is een simulatiespel waarin er vanuit rollen gekeken wordt naar een escalerende situatie na elke spelronde en het einde van het spel wordt er gereflecteerd op de interactie en de gebruikt technieken en interventies om de situatie onder controle te krijgen. Op deze manier leer je elkaar goed kennen en ontstaat er ook vertrouwen.

3. Op de achtergrond is er in die periode ook gewerkt aan een gecombineerd managementsysteem dat is gestructureerd volgens het 7-S model van McKinsey met als centraal element de zogenaamde Shared Values. Deze gedeelde waarden zijn vastgelegd in een beleidsverklaring en gedragscode die door iedereen is onderschreven.

4. Na een kantooraudit is er een voorlopige erkenning verkregen en zijn er projecten geauditeerd. Dit heeft geresulteerd in certificatie volgens ISO 9001, VCA en een eerste erkenning als Personeelssteller die na een jaar uitgebouwd kan worden in Werkplekbeveiliging.

5. Ook het SNA-keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk is behaald.

6. Elk kwartaal is er een zeer interactief overleg met het hele team waarbij ook Tiemen als extern hoger veiligheidskundige aanwezig is. Bij toerbeurt presenteren de medewerkers hier een veiligheidsonderwerp. Hier wordt uitgebreid over gesproken en door het uitwisselen van ervaringen kan iedereen van elkaar leren. Leuk is dat men ook feedback geeft over de wijze van instructie en tips en trucs deelt over het werk in het veld. Ook meldingen van gevaarlijke situaties, ongevallen en incidenten (zowel eigen meldingen als branche info etc.) worden met elkaar gedeeld. Inclusief een afsluitende maaltijd duurt de bijeenkomst al snel 4 uur.

Om V&G verder op de agenda en het netvlies van het team te houden is er ook een Life Saving Rules tiendaagse geweest waarbij elke dag stil werd gestaan bij een van deze veiligheidsprincipes.  Daarbij is er een fotowedstrijd georganiseerd, zijn medewerkers getraind in het uitvoeren van omgevingsinspecties en gedragsobservaties (doe ook naar de opdrachtgevers gestuurd worden) en is er zelfs een avondvierdaagse met gastsprekers georganiseerd waarbij iedereen uit de sector die dat wilde gratis kon deelnemen.

Nu we sinds de start ruim een jaar verder zijn staat de certificatie audit SCL trede 4 voor de deur. Maar eerst nog een kwartaalbijeenkomst met het uitreiken van de Gouden Veiligheidshelm voor de beste foto / melding en twee staande ovaties voor onderscheidend optreden.

Meer weten? AlertOn staat voor transparantie en wil graag delen. Op het gebied van V&G zijn er immers geen concurrenten!

AlertOn BV

Bredaseweg 108A

4902 NS  OOSTERHOUT

T 085 2007 497

E info@alerton.nl


Naschrift: 

Oktober 2021, AlertOn heeft succesvol de SCL audit op trede 4 afgerond!