Safety Culture

Van VCA naar Safety Culture Ladder

Norm / certificatieschema

Bij de overdracht van het normbeheer van ProRail naar het NEN is bedongen dat de norm gratis is.

De norm is te downloaden via het NEN.Naast de norm zijn er nog een paar handige documenten zoals het handboek of een interpretatiedocument trede 5 en diverse besluiten van het college van deskundigen. Deze informatie is hier terug te vinden. 

Verder is het handig om te weten dat diverse Ladder Certificerende Instellingen hun klanten voorzien van een tool waarmee je een goede 0-meting kunt uitvoeren en zo zelf al de scores kunt uitwerken. Wanneer je dit koppelt aan bijvoorbeeld een vragenlijst die uitgezet wordt onder de medewerkers dan geeft dit interessante inzichten.

Het is daarbij wel goed om te vermelden dat de het taalniveau van veel vragenlijsten niet altijd aansluit op de werkvloer of het type bedrijf. Zelfs trainers van het NEN hebben in het verleden klanten van ons geadviseerd om de NEN tool niet te gebruiken. 

Dus wellicht is de NOACQ 50 iets om te overwegen.